+ 357 99 222304
apos@apos-trade.com

ПРОДУКТИ

CLEARSEPAR 90

Антиадхезивно масло, използвано за предпазване на производствените повърхности от прилепване, позволяващо правилното формиране на елементите. Ниският вискозитет на маслото позволява получаване на непрекъснат тънък филм, добре почистващи качества и повърхностна обработка.


SYNTHOL 30 +

Антикорозионна защита на желязо и стоманени изделия – осигурява антикорозионна поддръжка и защита на метали от корозия; защита от ръжда на металорежещи машини, метални тръби, шахти, пръти.
Използва се в неразредена форма, обичаен начин на нанасяне: впръскване или намазване върху метални повърхности.
Технологично масло в процеса на валцуване на алуминиеви или сплавни ленти, както и фолио за обща употреба.
Инструменти за смазване на охлаждащия агент в процеса на щамповане на дискове.
Технологично масло в процеса на валцуване на листове и ленти от желязо и неговите сплави, както и от мед и неговите сплави.
Отделяне на бетон от отливки – лесно освобождаване на бетон от отливки. Добри измивни качества и добро покритие на повърхности, инхибиране на корозията.
Използва се в неразредена форма, обичаен начин на нанасяне: впръскване или намазване върху метални или дървени повърхности на отливки.