+ 357 99 222304
apos@apos-trade.com

ЗА НАС

КОМПАНИЯ

АПОС ТРЕЙД ЕООД е дистрибутор на смазочни и машинни масла, смазочни и антикорозионни препарати. Нашият пазарен дял се увеличава всяка седмица.


Сътрудничеството с най-добрите лаборатории и познанията за технологиите ни позволява да създаваме продукт, специално за вас. Свържете се с нас, за да научите повече.

Гарантираме най-високо качество на произвежданите продукти. За да научите повече, посетете следната връзка


КАЧЕСТВО

КАЧЕСТВОТО Е НАШЕТО ПРЕДИМСТВО

Технологията, която използваме, ни позволява да посрещнем нуждите дори на най-взискателните клиенти. Всяка произведена партида масло е предмет на задълбочени анализи на независими лаборатории.


ЕКИП

ИСТИНСКИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Нашият екип се състои от служители с дългогодишен опит в областта на производството и обработка на масла и препарати от различни видове.


ПРОВЕРКА

Всеки бизнес партньор се проверява за общото благо. Проверката се извършва от международна правна фирма, чиито стандарти са и нашите стандарти.